جستجو
دکترآتوسا کریمی
دکترآتوسا کریمی

عصرها

departments: دندان پزشکی
procedures: دندان پزشک
office: درچه میدان امام انتهای خ بسیج ساختمان مرکزسلامت ایرانیان طبقه اول کلینک دندانپزشکی امین
workingdays: یکشنبه, سه شنبه, پنجشنبه