جستجو
دکترالنازصفری
دکترالنازصفری

شنبه صبح ،سه شنبه عصر

departments: دندان پزشکی
procedures: دندان پزشک
office: درچه میدان امام انتهای خ بسیج ساختمان مرکزسلامت ایرانیان طبقه اول کلینک دندانپزشکی امین
workingdays: سه شنبه, شنبه