جستجو

دکترعبدالرسول محمدی نیا

دکترعبدالرسول محمدی نیا

فقط صبحها

departments: دندان پزشکی
procedures: دندان پزشک
office: درچه میدان امام انتهای خ بسیج ساختمان مرکزسلامت ایرانیان طبقه اول کلینک دندانپزشکی امین
workingdays: Tuesday, Saturday