جستجو
دکترپریسا پوریای ولی
دکترپریسا پوریای ولی

فقط صبحها

departments: دندان پزشکی
procedures: دندان پزشک
office: درچه میدان امام انتهای خ بسیج ساختمان مرکزسلامت ایرانیان طبقه اول کلینک دندانپزشکی امین
workingdays: یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهار شنبه