جستجو

دکترپریسا پوریای ولی

دکترپریسا پوریای ولی

فقط صبحها

departments: دندان پزشکی
procedures: دندان پزشک
office: درچه میدان امام انتهای خ بسیج ساختمان مرکزسلامت ایرانیان طبقه اول کلینک دندانپزشکی امین
workingdays: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday