جستجو

دکترپوریا دهقان

دکترپوریا دهقان

یکشنبه وسه شنبه عصر،جمعه صبح

departments: دندان پزشکی
procedures: دندان پزشک
office: درچه میدان امام انتهای خ بسیج ساختمان مرکزسلامت ایرانیان طبقه اول کلینک دندانپزشکی امین
workingdays: Sunday, Tuesday, Friday